Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske, Debatt
2009-05-29  
Spelet om Östersjötorsken och märkningen

Debattartikel med denna rubrik har i dag publicerats i ICA NYHETER, facktidning som når bl a handelns folk. Vi har i flera avsnitt här tagit upp det irrationella med att köra den svenska Östersjötorsken till Frankrike medan handeln, styrda av andra intressen, tvingar oss köpa torsk från Nordnorge/Barents hav. I dessa klimatmedvetna dagar kan detta inte försvaras inte minst just ur klimathänsyn.

Den 6 maj uppmanade vi er medvetna konsumenter att kontakta din fiskhandlare och påtala denna oönskade hantering och överlämna till dem vårt flygblad

Just idag 29 maj publicerades nu vår debattartikel. Nu kan ni skriva ut debattartikeln också och ge dem även detta att tänka på.

Just idag offentliggjordes Internationella Havsforskningsrådet ICES synpunkter på bl a torskbeståndet i Östersjön, öster om Bornholm. Läs om det på Fiskeriverkets hemsida

Det bästa är alltså att fråga efter NÄRFISKAT, då är tillgången garanterat fångad inom fastställda kvoter och när sedan kvoten är uppfiskad får vi ta torsken från annat håll, t ex Nordnorge eller byta till sej.

Detta är opinionsbildning från oss konsumenter, som nu måste bli mera aktiva och inte låta oss styras som hittills skett.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss