Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2009-05-04  
Projektbeskrivning:

Hållbart fiske - ett projekt för att
"Öka konsumentdeltagandet i arbetet omkring fisket, reglerna och opinionen"

 

Projektet stöds av:
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska fiskerifonden
-en satsning på hållbart fiske-

Kort beskrivning: Projektet "Öka konsumentdeltagandet i arbetet omkring fisket, reglerna och opinionen" innebär i korthet att vi som organisation skall medverka till opinionsbildning för ett hållbart fiske, delta i arbetet i BSRAC, styrlesen i Svensk Fisk och referensgruppen för konsumentfrågor hos Fiskeriverket.

Opinionsarbetet omfattar annonsering i svensk press samt mattidningar, information via våra nyhetsbrev, debattartiklar lokala möten med syfte att kräva bättre ursprungsmärkning, t ex NÄRFISKAT i fiskdiskarna.

På vår hemsida läggs kontinuerligt ut löpande material och underlag för lokala aktiviteter. Vår Gröna Lista, som offentliggjordes före 2009, ligger till grund för projektet men ingår inte i själva projektet som löper från 2009 och framåt. Uppdateringar kommer att göras löpande och avspegla den aktuella situationen, varför vi inte trycker den som folder.

Projektet är kostnadsberäknat till 300.000 kronor varav 40% finansieras via Fiskeriverket och genom Europeiska fiskerifondens satsning på hållbart fiske. Återstående 60% kommer därför att behöva finansieras av medlemmarna eller andra givare.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss