Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2008-02-21, uppdaterad
2010-10-20
Publicerad i KR nr 12 samt i SKN nr 79
Gröna listan FISK
Fisk som kan ätas med gott samvete Fisk som kan ätas med rymligt samvete
Kravmärkt
MSC-märkt
Vildfångad märkt NÄRFISKAD*
Skaldjur, inga problem med bestånden


Importerad, fryst OBS! energikrävande och långa transporter
Importerad, färsk

Läs även dokumentet
Det är inte bara viktigt för hälsan att äta mera fisk >>

Fisk som kan ätas med gott samvete
Kravmärkt:
KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.MSC (Marine Stewardship Council) är en märkning av fisk och skaldjur som intygar att fisket är välskött och inte bidrar till utfiskningen.Fisk och skaldjur märkt med Närfiskat är en garanti för att produkten är fiskad av svenska fiskebåtar, inom godkända kvoter och är spårbar från fiskebåt till fiskhandlare.
Torsk och kolja
Sill
Lax
 
MSC-märkt:  
Gös från Hjälmaren
 
Vildfångad märkt NÄRFISKAD*
Abborre
Braxen
Gädda
Gråsej
Karp
Torsk OBS märkt NÄRFISKAD, ej under bojkott
Makrill
Lake
Gös
Sill
Strömming
Skarpsill
Skrubbskädda (vanlig flundra)
Marulk
Vitling
Röd snapper, Havsaborre
Rödspotta (rödspätta)
Fjärsing filead, så undviker du de giftiga taggarna, läcker
Hälleflundra odlad
Havskatt
Rödtunga (sjötunga)
Bergtunga
Sjurygg (stenbit)
Slätvar
Piggvar
Ål
* NÄRFISKAD betyder att spårbarheten är säkrad, fångst garanterad från svenska båtar med lagliga redskap och korrekt rapporterade fångster från lagliga kvoter. Fråga och stöt på i butikerna. Detta kan hjälpa oss att få tillbaka säkra bestånd. Läs mer om detta >>
upp
Skaldjur inga problem med bestånden
Blåmusslor
Ostron
Hummer svensk
Havskräftor burfångade
Krabba
Räkor
  upp
Fisk som kan ätas med rymligt samvete

Importerad, fryst OBS! energikrävande och långa transporter
Hoki Miljömärkt av Marine stewardship council (MSC)
Kapkummel Miljömärkt av Marine stewardship council.
Alaska pollock
Tilapia
Hajmal (pangasius) tveksamt även p g a odlingen I Asien
Chumlax köp inte felmärkt t ex ”Laxsida” (Onchorynkus keta)
Oftast mkt torr, inte värd sitt låga pris
Polartorsk (Boreogadus saida) ofta felmärkt som Torsk
Torsk, fryst (Gadus murhua) dålig spårbarhet fortfarande osäkert ursprung, Barents hav (under bojkott)
Stillahavs torsk (Gadus macrocephalus)
  upp
Importerat, färsk
Lax, odlad (salmo salar) inte helt problemfri, men populär och fet
Nyttan kanske uppväger andra problem
  upp

Läs mer om fiskefrågor på vår hemsida:
Avsnitt om FISKE på vår hemsida >>
Vi är engagerade i fisket för vår framtida livsmedelsförsörjning och hälsa >>
Rödlistade fiskarter i många livsmedelsbutiker >>

Vi är representerade i:
Svensk Fisks styrelse (samarbetsorgan för fisket, handeln och konsumenterna för hållbart fiske och nyttig näring).
Fiskeriverkets referensgrupp för konsumentfrågor - En referensgrupp för konsumentfrågor på fiskets område bildades år 2005. Gruppen är ett forum för kommunikation mellan konsumentföreträdare, näringen och Fiskeriverket med fiskkonsumenten i fokus. Aktuella frågor såsom miljömärkning, spårbarhet och beståndsfrågor behandlas.
BS RAC, Baltic Sea Regional Advisory Council (EU projekt) - Organisationen har skapats på initiativ av EU och finansieras huvudsakligen av EU till att börja med. Länderna runt Östersjön samverkar i BS RAC.


Läs även dokumentet Det är inte bara viktigt för hälsan att äta mera fisk >>den oberoende konsumentorganisationen i Sverige för konsumenter – med konsumenter ”vid rodret”
www.konsumentsamverkan.se
upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss