Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Fiske
2008-02-15 Publicerad i KR nr 11 samt i SKN nr 78


Debatt har det blivit om torsken och fisket

Men har vi blivit klokare? I viss del är debatten populistisk och reaktionerna kommer alltför sent, men till en viss del har debatten pekat på flera olika aspekter. Att sluta att äta torsk är en reaktion som kommer för sent och när nu problemen med spårbarhet lösts, i vart fall för det svenska kustfisket och svartfisket upphört, vore det kontraproduktivt att inte äta den färska torsk som lagligt fiskas och ligger i våra fiskdiskar.

Fortfarande är inte spårbarheten och kontrollen av fisket i Barents hav under kontroll och här ligger vår bojkott kvar. Men det rör sig aldrig om färsk fisk, det är de frysta paketen det rör sig om, de har ofta dessutom vänt i Kina, så frågan är om inte denna torsk ”snubblar” på transportfrågan och klimatproblemen.

Man måste alltså vara mer precis, inte bara ropa på att sluta äta torsk. Så länge det finns färsk torsk i fiskdiskarna, deklarerad NÄRFISKAD, bör vi äta den. Men det är bara en begränsad tillgång, därför ska vi också lära oss vilka andra fiskar vi OCKSÅ kan äta, för hälsans skull och för att stödjas en positiv utveckling av världens fiske.

Samtidigt är de långsiktiga problemen inte lösta och här ligger nu de tunga frågorna på politikernas bord. Vissa arter är hotade men det är större krafter på det internationella planet som måste tyglas. Samtidigt kan betydande insatser göras med fiskemetoder och inte minst utkasten, den fisk som kastas, död men ätlig, överbord. Varför inte agera snabbt här EU?

Vi har sammanställt en del av senaste tidens mediadebatt här. För den som har lust är det en intressant läsning, att läsa olika inslag och få ett samlat grepp. Det visar i alla fall att fisket är i fokus – äntligen!

Håll tillgodo, men missa inte den del av debatten som är desinformation:

15 februari
Tyst om konsumenternas behov av fisk - debatt i Yrkesfiskaren (pdf) >>

14 februari 2008
Västkustpolitiker tog initiativ till fiskedebatt >>
Många förslag om hållbart fiske >>
”Torskdebatten överdriven” hävdar fiskeribranschen >>
Vänd skutan mot hållbart fiske >>

7 februari 2008
Miljöpartiet kräver torskstopp i Stockholm >>

6 februari 2008
Torskupproret sprider sig i Sverige >>

4 februari 2008
Miljöresonemang får kritik från fiskare >>

28 januari 2008
Ny lag ska stoppa överfiske >>

27 januari 2008
Förslag om minskad fiskeflotta kritiseras >>
Politikerna ska inte förhandla om fisket >>
Nationellt fiskestopp krävs under lekperioder >>

18 januari 2008
Jag är stolt över att vi planerar för torsken >>

9 januari 2008
Krogarnas bojkott viktig symbol >>
Stjärnkockar tar bort torsken från menyn >>

18 december 2007
Ökade kvoter hotar torsken >>

Läs mer:
Läs mera om fiske >>
Läs också Bengt Ingerstams blogg med flera inlägg inom fiskepolitiken >>

upp