Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Ål
Övrigt om fiske
   
Senaste nytt
2010-12-16 Remissvar om ålfiske Har även publicerats i Yrkesfiskaren
2010-12-14 RÄDDA ÅLEN - senaste nytt 13 december
2010-12-13 Svensk ålförvaltning på rätt väg Fiskeriverket
2010-12-10 Ingen ål till jul, tack! Carls konsumentblogg
2010-12-09 Var jag besvärlig nu? Karins miljöblogg
2010-12 Havet överfiskas med 100 % Supermiljobloggen
2010-12 Ålen snart ett minne blott Supermiljobloggen
2010-12-07 Alarmerande minskning av ål Miljöaktuellt
2010-12-05 Bojkotta ålen i jul! TEM-funderingar
2010-12-03 Här säljs akut hotad ål Miljöaktuellt
2010-11-19 Fiskerikontroll och ålamörker Kristianstadbladet
2010-11-19 ÅLADAGS
2010-11-18 Förslag: Fortsatt fiske av akut hotad ål Miljöaktuellt
2010-11-17 Flera åtgärder för att skydda ålen föreslås Fiskeriverket
2010-11-15 Ålfisket bättre än någonsin men fiskarna är ändå oroade Sydöstran
2010-11-12 RÄDDA ÅLEN
2010-11-10 Frankrike vill fortsätta fiska utrotningshotad glasål Miljöaktuellt
2010-10-29 Intelligent av fisk – men är EUs beslut om kvoter intelligenta?
2010-09-16 Ålen ska räddas - med lastbil
2010-03-23 Göra ålen en björntjänst Astrids miljö- och samhällsblogg
2010-03-23 Utplantering räddar inte ålen SVT Sydnytt
2010-02-24 Inga ålyngel i Västerhavet Miljöaktuellt
2010-02-08 Forskningsdirektören svarar: Det var inget slutgiltigt ställningstagande Miljöaktuellt
2010-01-13

Fiskeriverkets forskare överens: Utplantering av ål bör avbrytas Miljöaktuellt

2009-11-26 Granskning av Fiskeriverkets slarv - ålen snart utrotad Miljöaktuellt
Dokument: Ett riktigt ålamörker
2009-01-19 Vilken makt man tillskriver oss konsumenter!
2008-12-18 Handeln ska inte förvägra mig att köpa en ålsnutt till Jul
2008-12-18 Hur länge ska WWF få bestämma den svenska matsedeln?
2008-12-05 Turbiner och frossande sydeuropeer utrotar ålen
2008-12-05 En fröjderful jul utan utrotningshotad ål på talriken. Naturskyddsföreningen i Skåne
2008-11-30 Rödlistad ål kvar på julbord Upsala Nya Tidning
2008-11-28 Rökt ål dyr för julborden Kvällsposten
2008-11-28 Turbiner och frossande sydeuropeer utrotar ålen Ystads Allehanda
2008-11-04 Nytt på Synts & hörts - Rädda ålen
2008-10-29 Rädda ålen!
2007-06-08 Det verkar ljusna för bestånden av ål
2007-05-31 Hotade fiskbestånd under debatt
2007-03-05 BS RAC, Regionala rådgivande kommittén för Östersjöfisket hade årskonferens i Stockholm den 28 februari med medverkan från konsumentorganisationer
-Läs vår rapport från mötet
-Pressmeddelande från EU-komissionen
-Uttalande från EU-komissionären Joe Borg
-Fiskeriverkets rapport från mötet
2007-02-26 Konsumentinformation - Kan jag med gott samvete köpa den fisk som säljs?
Fiskeriverket informerar
2006-12-15 Naturskyddsföreningen kritisk mot ålfiskeregler Ystads Allehanda
2006-12-14 Ål, lax och lutfisk på framtidens julbord?
2006-11-21 Oron för att fisken ska ta slut är befogad
  upp