Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2004-03-18


Prisundersökning av ekologisk mjölk
och morötter

Våren 2003 bad vi om hjälp med att undersöka och jämföra priser på ekologisk och konventionell mjölk. Syftet med undersökningen var att se hur handelns prissättning skiljer sig i olika butiker mellan ekologisk och konventionell mjölk. Tack alla ni som bidrog med era iakttagelser! Tyvärr fick vi in för få jämförelser för att utifrån det kunna göra en heltäckande sammanställning för hela landet.

Istället har vi valt att göra en lokal undersökning där vi jämför de stora matkedjorna som finns på en och samma ort. Orten vi har valt är Kungens Kurva/Skärholmen i Stockholm. Undersökningen genomfördes 9:e februari 2004. Samtidigt passade vi på att undersöka prisskillnader på konventionella och ekologiska morötter. Nedan kan du se resultatet:


Mjölk

Ekologisk PrisXtra CityGross ICA Kvantum
Hemköp Vivo Prisma
Konsum Sabis
Standardmjölk 7,90 8,60 8,20 8,90 8,90 8,25 8,90
Mellanmjölk 7,90 8,20 7,90 8,50 8,40 8,10 8,90
Lättmjölk - 7,90 7,50 7,90 7,80 7,70 8,50
Filmjölk - 10,10 11,20

9,90

- 11,15 -
Grädde - - 10,90 11,50 - 12,10 -

Konventionell PrisXtra CityGross ICA Kvantum
Hemköp Vivo Prisma
Konsum Sabis
Standardmjölk 5,98 6,80 7,30 7,90 6,90 7,55 7,90
Mellanmjölk 5,98 6,50 6,90 7,50 7,20 7,40 7,20
Lättmjölk 5,98 6,40 6,50 7,00 7,50 7,00 6,90
Filmjölk 6,50 7,80 7,90 8,50 8,60 9,00 8,90
Grädde 7,78 8,50 8,80 10,50 10,50 11,00 10,90


Morötter


Morötter PrisXtra CityGross ICA Kvantum
Hemköp Vivo Prisma
Konsum Sabis
Ekologiska
morötter 1 kg
14,90 - 12,90 13,90 - 10,00 (kampanjpris) -
Konventionella
morötter 1 kg
5,90 6,90 9,90 7,90 8 9,90 7,90


Jämför gärna dessa priser med motsvarande i din butik! I några av de butiker vi besökte fanns det inte ens ett ekologiskt alternativ till de allra vanligaste mjölkprodukterna. Lidl, den stora tyska kedjan som börjat etablera sig i Sverige kunde inte erbjuda vare sig ekologiska mjölkprodukter eller morötter som alternativ till de konventionella. Vi konsumenter kan påverka tillgången på ekologiskt och skillnaderna i pris mellan ekologiska och konventionella varor i butikerna genom att ställa krav på våra handlare och efterfråga mer ekologiskt.

Ett sätt att påverka är att bilda grupper som gemensamt påverkar de lokala butikerna för att få bästa pris och kanske gå ihop om större gemensamma inköp, kanske i kvarteret eller varför inte på jobbet. På så sätt kan vi få ner priserna utan att odlarna drabbas. Då kan de ekologiska produkterna bli intressanta, inte bara för sin höga kvalitet, utan även prismässigt. För visst kostar de för mycket på sina ställen!

Vi kommer att hjälpa till med tips om hur man bildar lokala s k konsumentpaneler men också om vad man gör på andra ställen. Det goda exemplet ska spridas. Hör gärna av dig till oss!

Läs mer i våra broschyrer "EN MOROT - för hälsa och miljö" samt "EKOLOGISKTVAL"

upp