Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-12-04 Publicerad i KR nr 7 samt SKN nr 74


EKO logiskt VAL


Nu talar allt mer för EKOlogiskt VAL. Det står helt klart att vi med tanke på hälsan ska öka intaget av grönt och frukt. Det är inte längre viktigast att dra ner på fettet, det är ju grönsakerna som skyddar mot hjärt- och kärlsjukdomarna med sina högre halter av antioxidanter, vitaminer, mineraler och fibrer och inte enbart vissa ”hälsomargariner”.- Men då får inte detta ökade intag innebära en ökning av intaget av bekämpningsmedelsrester och andra giftiga substanser.

Enligt EUs stora undersökning innehöll nästan hälften av alla färska och processade varor med frukt och grönt rester av giftiga bekämpningsmedel. Provtagningen skedde 2005 i alla EUs medlemsländer. Av de sammanlagt 62 569 prover som analyserats påträffades giftrester i 46 procent. Dessutom innehöll omkring 3 000 av proverna så höga halter att de var olagliga eftersom gränsvärdet överskreds.

Andelen varor i frukt och gröntdisken, eller bland torkade och processade varor, som bär spår av bekämpningsmedel har ökat med tio procentenheter på tio år. Samtidigt har andelen som överskrider gränsvärdet ökat med 50 procent, från 3,3 procent 1998 till 5 procent. Läs mera om detta i SvD >>

Det vore därför på sin plats att Livsmedelsverket öppet skulle rekommendera ökad konsumtion av ekologiska produkter och sluta kommentera med att det är så lite: - ”Verkets hållning är att om det är under gränsvärdet så är det inte farligt, oavsett om det är konventionellt odlat eller ekologiskt, säger Bengt-Göran Eriksson, toxikolog på Livsmedelsverket”.

Varför är man så rädd för att ta ställning? Vart tog verkets tidigare undersökningar vägen, som man gjorde för att ”undersöka om de ekologiska produkterna verkligen var bättre och motiverade det högre priset”. Lades de bara ner? Vi har inte hört eller sett dem.
upp