Till startsidan
Sveriges Konsumenter i Samverkan


Marknadsföring och reklam

Är det etiskt rätt med reklam riktad direkt till barnen och vem skyddar barnen från reklamen när den finns överallt i medier, på flingpaketen, på yoghurten och i form av tävlingar på hemsidor?

Vi kan inte förvänta oss att producenterna självmant tar sitt ansvar. Nu måste krafttag till och lagstiftningen måste ändras. Om inte politikerna tar sitt lagstiftaransvar betyder det att de är lika medskyldiga som proucenterna.
Nedan kan du följa det pågående arbetet och debatten
om reklam som är riktad direkt till barn:
Exempel på reklam riktad till barn
Nyheter
Pressröster - Media om reklam riktad till barn

Nya artiklar:
- Mildas reklam dubbelt fälld
Pressmeddelanden
Vad kostar reklamen?
Regler mot reklam riktad till barn:
- Konsumentverket
- EU-Upplysningen
www.klagareklam.se - Webbsida som har samlat alla nämnder och råd för att göra det lättare för oss konsumenter att hitta rätt instans att klaga till.
Översikt priser och sockerinnehåll i flingor
Excel dokument Analys
Läs mer om marknadsföring och reklam

Nyheter
2008-05-20 Pressmeddelande - Consumer International uppmanar regeringar att vid WHA i Geneve denna vecka skärpa lagstiftningen mot marknadsföring av onyttig mat och läsk
2006-08-04 Ska idrotten vara reklampelare för ohälsosamma produkter?
2006-08-04 Öppet brev till Svenska Fotbollförbundet
2006-06-30 Sockerskandal i spåren av fotbolls VM
2005-03-18 Seminarium om barn och reklam på Jordbruksdepartementet. Läs mer här
2004-02-17 Brev till regeringen - SKIS kräver förbud för reklam till barn på frukostflingor
  upp

Pressröster - Media om reklam riktad till barn
2005-10-12 Mildas reklam dubbelt fälld
2005-04-04 ”Stoppa matreklam till barnen”
2005-04-01 Kulturevenemang för barn innehöll reklam
2005-04-01 Kommunen har ingen policy för barnriktad reklam
2005-03-18 Dålig respons från branschen vid möte om barnreklam
2005-03-18 Förbud mot barnreklam ännu aktuell
2005-03-17 Ann-Christin Nykvist bjuder in till dialog om reklam riktad till barn
2005-03-12 Nätet företagens nya väg nå barn
2005-03-04 EU-direktiv tillåter barnreklam i tv
2005-02-10 Matföretagen pustar ut - Livsmedelsföretagen och dagligvarubranschen gläds åt att slippa en ny skatt på fett och socker. Men frågan kan komma att utredas vidare. Det visar den handlingsplan som Livsmedelsverket och Folkhälsoinstitutet tagit fram för att förbättra svenskarnas hälsa.
2005-02-09 Reklambranschen kritisk till stoppad matreklam till barn
2005-02-09 Stoppa matreklam till barn
2005-02-08 Skräpmatsjättar kämpar mot lagtstiftning
2005-02-08 Fettskatt får mothugg
2005-02-07 Hård kritik mot fettskatt - Skatt på onyttiga matvaror upprör livsmedelsbranschen. Agneta Dreber, vd i Livsmedelsföretagen, menar att det snedvrider konkurrensen.
2005-02-06 Livsmedelstillverkare har tvingats tänka om
2005-01-21 Slut på skräpmatsreklam till barn - Ett år. Så lång tid har livsmedelsindustrin på sig att sluta marknadsföra skräpmat till barn och förbättra innehållsdeklarationerna. Annars införs tuffare lagstiftning på området.
2005-01-21 EU vill stoppa barnreklam
2004-10-17

Nykvist vill stoppa matreklam


upp