Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
   
Hur går det till att starta upp diskussionsgrupper och cirklar?

Sluta banta – gå ner i vikt - i cirkel. Ingår bland de vi kallar ”diskussionsgrupper” utan cirkelledare men med ansvarig ledare. Antal deltagare 5-10. Varaktighet 8 ggr 3 timmar.

Matlåda på jobbet. Diskussionsgrupp med 5 deltagare. Varaktighet 8 ggr 3 timmar och plats på jobb och delvis i annan lokal. Efter 8 ggr delas gruppen upp i fler varav en tar ledarskapet i ny grupp med nya deltagare.

Handla närproducerat. Diskussions- och planeringsgrupp med 5 till 10 deltagare och främst i ”närområde” (del av Göteborg). Ledare men inte cirkelledare. Varaktighet 8 ggr 3 timmar.
För denna diskussionsgrupp finns redan leverantörer på kö!

Håll koll på priset. Diskussions- och undersökningsgrupper med 5-10 deltagare. Ledare men inte cirkelledare. Varaktighet 8 ggr 3 timmar.

Bli fena på fisk. Studiecirkel med cirkelledare och kurslitteratur / video från Svensk Fisk samt kokbok. Kostnad för kokbok tillkommer, är under planering. Planerad kostnad 800:-.
Varaktighet 8x3 timmar. Max 10 deltagare per cirkel.

Man kan döpa en diskussionsgrupp till vad man vill, tips finns på hemsidan.

Varje timma betyder 45 minuter.

Diskussionsgrupperna kan hålla till på valfri lokal, vid behov finns lokaler hos Sensus. Kan även hålla i någons hem, ev cirkuleras bland deltagarna var man är.
Start sker genom att någon av medlemmarna intresserar flera för att delta och rapporterar in namn på dessa. Kostnaden är 50:- för medlem och 150:- för icke medlem. Underlag och lämpligt material utsändes från oss. Ledare är den son tar initiativet och ska bara sköta rapportering av timmar och deltagare.

Medlem som sätter igång en diskussionsgrupp inkasserar beloppen, 50:- för medlem och 150:- för icke medlem och betalar in denna summa på plusgiro 35 03 71-1 (Konsument-Forum) samt skickar till oss en deltagarlista med namn och e-postadresser. Alla behöver inte ha tillgång till detta. Vi vidarebefordrar detta till SENSUS som skickar ut lista för rapportering till ”ledaren”.

För studiecirklar med cirkelledare sker anmälan till oss och så snart ett minimiantal är anmälda kommer mer detaljerad information om tid och plats att skickas ut. Närmast ligger nu
”Bli fena på fisk”, så anmäl snarast ditt intresse. Plats blir dels i Fiskhamnen och dels på SENSUS. Fantastiskt material med bok och video finns redan klart och en kväll kommer att omfatta matlagning och middag!
Du kan även anmäla intresse för annan cirkel.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss