Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
   
Allmän information om de olika cirklarna/samtalsgrupperna

Med övergripande studiecirklar menar vi att ämnet är av mer övergripande karaktär. De kan vara som normala studiecirklar, med cirkelledare (arvoderad eller inte, påverkar kursavgiften). Litteratur kan ingå och påverkar också då kostnaden för cirkeln. Visst material kommer elektroniskt från Sveriges Konsumenter i Samverkan, antingen till uppstart eller/och löpande under cirkelns gång.
Antal deltagare kan vara minst 3, men minst 5 rekommenderar vi. Kan omfatta ända upp till 10-12 deltagare. Sammankomster omfattar normalt 3 timmar á 45 minuter. Som normalt antal träffar räknas 8, t ex en per vecka. Minst cirkelledaren bör ha tillgång till e-post.

Med specialcirklar menar vi mindre men mer specialiserade cirklar eller samtalsgrupper.
Antal deltagare kan vara minst 3, men även här idealiskt med minst 5. En träff räknas som 3 gånger 45 minuter. Ingen cirkelledare krävs, men någon är kontaktperson och rapporterar.
Antalet träffar beror på frågans art. Det kan vara en snabb cirkel med 3 träffar per vecka under en eller ett par veckor, t ex för att planera upp en aktion eller uttalande. Antalet deltagare kan vara upp till c:a 10. Max antal träffar är 40, men lämpligt är att dela upp cirkeln i flera grupper, när man haft 5-8 träffar och kommit en bit, med ev någon från en tidigare cirkel som kontaktperson.

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Bli medlem Kontakta oss