Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
2007-04-18
Publicerad i SKN nr 55


Försäljningen av Råd & Rön till Sveriges Konsumentråd kritiseras av Riksrevisionen

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot Konsumentverket för hur försäljningen av Råd & Rön till Sveriges Konsumentråd har gått till. Man anser att försäljningen inte skötts tillräckligt affärsmässigt och att man borde ha inhämtat ett regeringsbeslut före avyttringen.
Kritiken gäller även att Konsumentverket inte undersökt om andra alternativ fanns och inte heller gjort någon analys av värdet på ”Råd & Rön”.

För några år sedan fördes diskussioner mellan ett antal konsumentinriktade organisationer, bl a med oss, om att försöka göra tidningen till ett organ för ideella frivilligorganisationer med opinionsskapande uppgift. Dessa diskussioner upphörde sedan och man kan bara ana att det fanns intressen av att gynna och förstärka en av konsumentorganisationerna, i god tid före valet, om …

Att denna affär skedde utan förra konsumentministerns medverkan eller medvetande, låter bara alltför fantasiartat, i synnerhet då ministern offentligt yttrat sig över ”affären” och övriga insatser för att förstärka ”konsumentrörelsen”, d v s en av konsumentorganisationerna. Om denna inblandning och styrning av konsumentorganisationerna har vi haft synpunkter i ett tidigare debattinlägg i SKN nr 51, "Ska regeringar styra konsumentorganisationer?" .

Läs vad GP skrev den 11 april
Lyssna på vad som sades i radions Plånboken 18 april (c:a 20 minuter in i programmet)
Följ rapporteringen om "namnstriden" här

upp