Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Bli medlem
2007-10-30  

KONSUMENTrapporten, som vi förkortar ”KR” är en ny ”produkt”, främst för elektronisk och snabb kommunikation till nytta för konsumenter.

Den går ut via e-post till medlemmar i Sveriges Konsumenter i Samverkan och prenumeranter som har betalat enbart för information via KR. Se mera här >>

Som namnet anger är det en rapport, vilket innebär att vi rapporterar om viktiga händelser, tester, artiklar från olika håll och även rapporterar om vad som stått i pressen. Då alla inte har alla tidningar kan detta ge en ökad bevakning av vad som funnits i olika media, även internationellt. Detta kan vara viktigt för konsumenter att ta del av i ett samlat och koncentrerat media.

KONSUMENTrapporten utges som ett led i information till konsumenter, från konsumenthåll och styrs inte av andra organisationer. Målet är att öka medvetenheten hos konsumenter för att alltfler konsumenter ska kunna påverka marknaden och utvecklingen mot ett hållbart och uthålligt samhälle samtidigt som det gynnar privatekonomin, med sina medvetna val. Det ska alltså vara lönsamt att läsa KONSUMENTrapporten.

Undersökningar och tester, både från andra källor och sådana, som vi själva gör inom organisationen, publiceras också i KR. Rapporter från resor, viktiga möten, mässor och dylikt kommer att ingå.

För medlemmar som inte har tillgång till Internet och e-post kommer tidningen ”Vi Konsumenter” att utgöra informationen, med 4 nummer per år tills vidare och med nuvarande (100:-) tillägg till medlemsavgiften, tillsammans alltså 200:-/år.

Webbsidan kommer att vara ansiktet utåt och vara tillgänglig för alla med tillgång till Internet. KONSUMENT rapporten, KR, kommer att finnas tillgänglig för medlemmar och prenumeranter under speciell dold sida till vilken fordras en kod, som meddelas i samband med att KR skickas ut.

Mer detaljerat i KR
Vårt tidigare Snabba KonsumentNyheter, SKN, fortsätter att komma ut, något mindre frekvent, vi siktar på 2 ggr per månad. Alla notiser kanske inte har länkar men notiserna kan då hittas på hemsidan under sitt ämnesområde. De mera detaljerade resultaten av undersökningar och tester kommer däremot endast att publiceras i KONSUMENTrapporten. Databasen över tester som förekommit i andra media och som vi hittat, refereras endast i KR.

Vi ska försöka klara av 2 KR per månad, men den kan också komma när det är något viktigt att rapportera.

Sprid gärna informationen om KONSUMENTrapporten så vi får fler medlemmar och/eller fler betalande prenumeranter. Avkodade exempel av KR finns alltid i avsnittet om KONSUMENTrapporten på startsidan av vår hemsida, men innehåller inte tillgång till tidigare utgåvor. Däremot finns ett arkiv över rubrikerna i tidigare utgivna nummer.

KONSUMENTrapporten utges av
Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan
SKIS Stockholm
Kontoret i Stockholm stängt för tillfället, kontakta kontoret i Hultsfred

E-post: skis-s(at)konsumentsamverkan.se
SKIS Hultsfred
Box 88
577 22 Hultsfred
Tel: 0495-498 34
Mobil: 070-604 77 25

E-post: skis-h(at)konsumentsamverkan.se
upp