Sveriges Konsumenter i Samverkan


Internationellt nätverk


ASECO - Alliance of Social and Ecological Consumer Organisations
Nytt nätverk för organisationer som arbetar för en uthållig och ekologisk utveckling. ASECO bildades i november 2004.

Tidigare arbeten inom AEC

 
Consumers International, CI
Den internationella konsumentorganisationen med över 250 medlemsorganisationer i över 100 länder. Konsument-Forum, är medlem i CI sedan 1987.
Trans Atlantic Consumer Dialogue, TACD (TACD:s hemsida)
Översikt på TACD:s verksamhet på svenska >>
Trans Atlantic Consumer Dialogue (TACD) är ett forum för amerikanska och europeiska konsumentorganisationer som tar fram rekommendationer om viktiga frågor som läggs fram gemensamt till regeringen i USA och till EU-kommissionen.

Syftet är att främja konsumentintresset i lagstiftningen samt arbeta för ökat konsumentinflytande. TACD höll sitt första möte 1998. Genom att ha en formell struktur kan konsumentrepresentanter från USA och Europa direkt påverka de politiska förhandlingarna mellan USA och Europa t ex när det gäller handelsavtal.

 
EU:s Konsument Kommitte - European Consumer Consultative Group (ECCG)
Översikt på svenska >>
DG Sanco, kommissionen för konsumentfrågor och livsmedelskontroll har en Consumer Committe, där varje land har en ordinarie och en suppleant. För Sverige var Bengt Ingerstam från Sveriges Konsumenter i Samverkan tidigare suppleant, men nu har Sveriges Konsumenter (tidigare Sveriges Konsumentråd) båda platserna

.
 
Europarådet (Council of Europe)
SKIS är representerade via ASECO som är invald som konsumentorganisation i Europarådet.
www.coe.int - EU om Europarådet


 
IRIS (Inter-network of responsible economy Initiatives)
Via ASECO är vi representerade här.


 
Baltic Sea Regional Advisory Council (BS RAC)
SKIS är medlem i General Assembly och Bengt Ingerstam är ledamot i Executive Committee för övriga organisationer, s k NGO, utöver fiskeriintressena. Ändamålet är att vara rådgivande organ till EU för ett uthålligt fiske i Östersjön.


 
Organic Consumers Association
Organisationen leds av Ronnie Cummins (tidigare Pure Food Campaign och Campaign for Food Safety) i Minnesota, USA. Motståndare till GMO, bestrålning och avloppsslam. Kampanjen protesterade framgångsrikt mot USDAs regler för ekologisk odling - över 280 000 arga konsumenter vände opinionen! Kampanjen organiserar Global Days of Action samt konferenser om livsmedelssäkerhet i USA.
 

upp