Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Ämnesområden

Det speciella med en konsumentorganisation är att arbetsfältet är så stort. Det omfattar ju i princip allt och oss alla, vi är ju alla konsumenter!

Vi försöker täcka in det mesta och mest väsentliga och bygger successivt upp speciella kompetensgrupper för olika områden. Dessutom har vi ett kontaktnät mellan organisationerna som ingår i Sveriges Konsumenter i Samverkan. Har du speciell kompetens och gärna vill medverka för kompetenshöjningen ur konsumentsynvinkel är du välkommen att kontakta oss.

I första hand är det våra medlemmar, individuella eller organisationer, som utgör kunskapsbasen, men det utesluter inte annan kompetens. Men det är viktigt att kompetensen är till för konsumenternas bästa. Här följer en lista över ämnesområden som vi har tagit upp på programmet. Våra prioriterade frågor just nu hittar du lite längre ner. Saknar du något? Meddela oss det! 

Livsmedel
Njutningsmedel
Läkemedel tillskott och naturläkemedel
Övriga varor (exkl. ovanstående)
Energi
Boende - Hus och hem
Kommunikation
Finansiella tjänster
Offentliga tjänster
Privata tjänster
Ideella tjänster
Reklam, Information och IT
Hälsofrågor och vård
Miljö- och resursfrågor
Djurfrågor
Etiska frågor
Internationella och globala frågor
Konsumtionens mål och konsekvenser
Sysselsättning
Hållbar, bärkraftig och uthållig livsstil, och inte minst Konsumentinflytande på alla områden

Detta ger väl en klar bild av att konsumtionen har betydelse och påverkar oss själva, samhället, omgivningen och omvärlden och FRAMTIDEN!

Prioriterade frågor just nu
Även om vi vill och önskar att vi kunde har vi inte resurser att koncentrera oss på hela konsumentområdet samtidigt. Just nu prioriterar vi följande frågor lite extra:

 • Skolmaten
 • Matdebatten
 • Tillsatser
 • Debatten om fett
 • Kostråd och rekommendationer
 • Hållbart fiske
 • Avloppslam på åkermark
 • KONSUmindre

  Bo Bergren, en otvivelaktigt STOR(A) industriman sa i en radiointervju nyligen:

  "Det politiska etablissemanget, som ska fördela resurser till vård och omsorg  t ex är beroende av ett produktivt näringsliv för att få dessa resurser."


  Så fel en så stor man kan ha! Näringslivet skapar inga resurser, men omvandlar energi (mänsklig arbetskraft och inköpt energi) samt materia (som man från början har lånat av planeten Jorden, från gruvor, jord eller hav) till produkter som det förhoppningsvis finns folk (konsumenter) som vill köpa och BETALA för.

  Så tar näringslivet in pengarna som sedan fördelas till direktörer och oss andra som bidrar med vår arbetskraft samt till somliga av oss som lånar näringslivet våra pengar via aktieägande eller pensionsfonder. Det är vi konsumenter som gör att vi har ett näringsliv och betalar via produkter, tjänster och skatter hela samhället inklusive näringslivet.Men hur ofta ser man inte näringslivet som det centrala och politikerna som reglerande och fördelande och helt glömmer oss konsumenter.

 • Utan konsumtion ingen produktion, och heller ingen sysselsättning.
  Utan konsumtion heller inget liv.

  Alltså är det vi, medborgarna, konsumenterna, och konsumtionen, som med tillgängliga resurser uppehåller liv och sörjer för överlevnad och som "håller hjulen igång" och som förvärvsarbetande även bidrar med behövlig arbetskraft - för att näringslivet och politikerna ska få något gjort och ha något att fördela.

  Är inte konsumtion något verkligt stort? Jo till och med LIVSVIKTIGT!
  Kom med och bli en kugge i en av vår tids viktigaste organisationer! Så här blir du medlem i SKIS

  Läs mer om våra ämnesområden >>
  upp

  Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss