Till startsidan Sveriges Konsumenter i Samverkan 
Kampanj: Beställ
   
BÖNBOKEN - Förord

Den tid i vår historia närmar sig, då hushållen/konsumenterna kommer att organisera sig, få ett ansikte och bli en faktor i samhället , lika väl som näringslivet. 

"Hushållen" håller samhället och näringslivet igång. Medborgare är vi alla.  Rollen som konsument är alltså viktig, betydelsefull - och ansvarsfull - och berör oss alla. Som konsumenter har vi verkligen möjligheter att påverka det mesta.

Konsumtion är en nödvändighet för överlevnad men kan också vara ett hot mot livet, miljön, hälsan, ekonomin, andra människor och djur och även hela situationen på vår enda JORD.

Konsumtion som går ut på att göra slut på resurser måste minimeras, den tillväxt som det ger är ohållbar, inte uthållig. Den måste ersättas av en konsumtion som skapar något av värde, är nyttig, ger positiva effekter, som ger en hållbar tillväxt.

Det här är vår möjlighet som konsumenter, att varaktigt förändra vår livsstil för en fortsatt gemensam överlevnad, i harmoni med naturen och med respekt för varandra.

Det intressanta är att vi alla är konsumenter och vi kan göra ”underverk”. Där många går blir det en väg! Vi kan göra många små saker, var och en, och effekterna blir oanade. Vi kan organisera oss för att gemensamt bättre orka driva viktiga frågor, för att påverka myndigheter, regeringar, överstatliga organ, näringslivet och de transnationella företagen m.m. 

En viktig uppgift för en konsumentorganisation är därför att sprida information, så bearbetad att var och en lätt kan tillgodogöra sig den och ta till sig viktig kunskap.

Det är med kunskap som var och en kan bidra till förändring-ar. Med detta lilla häfte vill vi alltså visa på möjligheter och hoppas kunna hjälpa många att uppleva hur njutbart och lätt och lönsamt det kan vara, att i det lilla förändra hemma hos sig, men också peka på de oanade konsekvenser detta kan få globalt och lokalt. 

Det ska vara gott och glatt att göra rätt. Det onda får inte ha ensamrätt på att vara lockande och lönsamt. 

Jag hoppas att du som läser detta häfte får uppleva att du betyder något och är en viktig länk i ett större sammanhang. Jag hoppas också att du får mersmak och antingen vill fördjupa dig i detta ämne eller vill uppleva mer och läsa även kommande globalhäften som vi kommer att ge ut framöver. 

Hultsfred i juni 1998 

Bengt Ingerstam 
Ordförande i konsumentorganisationen Konsument-Forum och 
generalsekreterare i paraplyorganisationen Sveriges Konsumenter i Samverkan 

Tillbaka l Titta på innehållsförteckning

Beställ Bönboken via Internet >>
Pris 150:- + porto

upp

Startsida Övrig verksamhet och kampanjer Kontakta oss